2
Általános Iskola

Berettyóújfalui Tankerületi Központ  irányítása és felügyelete alatt működik a  Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  (http://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyKereso/Intezmeny/Index/039603) :

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ címe: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.

4177 Földes Karácsony Sándor tér 6.
4177 Földes Rákóczi út 1.
Tel.: (54) 531-008
E-mail: muvhfold@t-online.hu
Vezető: Horváth Sándorné

Általános iskolai egységünk két telephelyen végzi munkáját. A Rákóczi úti épületünkben az első-harmadik évfolyam, központi épületünkben a Karácsony Sándor tér 6. szám alatt negyedik évfolyamtól tanulnak a diákok, és szerveződnek a település kulturális és sport foglalkozásai, eseményei.

Tanulói létszámunk 2009. októberében 363 fő. Évfolyamonként leginkább két párhuzamos osztályban 16 tanulócsoportban folyik a nevelő-oktató munka. A délutáni felkészülést alsó tagozatban 2 napközis csoport, felső tagozatban 1 tanuló szoba működésével segítjük. Első osztályainkban nagy figyelmet fordítunk az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére, több évtizedes hagyományok alapján az óvodával. Iskolánkban német és angol idegen nyelvek közül választhatnak a gyermekek. Az idegen nyelv oktatása 2. évfolyamban kezdődik, osztálykeretben. 4. évfolyamtól csoportbontásban folyik az oktatás, a tanulók előrehaladásától függően felső tagozaton haladó és normál csoportokban. Felső tagozaton csoportbontásban történik még a technika, és osztálylétszámtól függően az informatika oktatása. Intézményünkben kiemelt figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű, és a halmozottan hátrányos tanulóink integrációs felkészítésére. Két kompetencia területen, magyar nyelv és irodalom valamint a matematika tantárgyak még eredményesebb oktatása érdekében tehetséggondozó és felzárkóztató órákat biztosítunk minden tanulócsoportban. A délelőtti tanórai munkát a délutáni szakköri, sport, diák önkormányzati és osztályrendezvények egészítik ki. Helyi, megyei és országos szintű tanulmányi, sport és közlekedési versenyeken évről-évre több tanulónk, csoportunk szerepel dobogós helyen.

Iskolánk hagyományos rendezvényei közé tartozik a tanévnyitó, tanévzáró ünnepély. A nyolcadik osztályosok ballagási búcsúztatója, megemlékezés intézményünk névadójának születésnapjáról. Nemzeti ünnepeink községi szintű megünneplésében március 15-én a negyedik évfolyamosok, október 23-án a nyolcadik évfolyamos diákjaink működnek közre.

A hagyományosnak mondható tanórai tevékenységeinkhez szervesen illeszkednek a Környezetvédelmi projekt, az Egészség és Földes Napja témahét rendezvényei. A tanév végén igen népszerű diákjaink körében az Intézményi Zöld Napok programja.

A diákélet eseményeiről a MÁK Szemek diákújságunk hasábjain megjelenő írások tájékoztatják az érdeklődőket.

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu