4
Bihari-sík Tanösvény

A Bihari-sík tanösvény a Bihari-sík Tájvédelmi Körzet területén fekszik, a Nagy-Sárrét kistáj egykor mocsarakban gazdag északi részén, Földes község határában. A tanösvény célja a Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek bemutatása az érdeklődő közönség számára. Ezen értékek jó része ma már természetvédelmi oltalom alatt áll, a tanösvény jelentős hányada is természetvédelmi területen halad. Végigjárva a kijelölt útvonalat változatos, a Bihari-síkra jellemző tájjal, élőhelyekkel találkozhatunk. Kisebb-nagyobb kaszálók, legelők mellett erdőfoltok, bokrosok váltják egymást. Bepillantást nyerhetünk az andaházi élőhely-rekonstrukció révén a vizes élőhelyek, tocsogók, mocsarak és csatornák élővilágába is. Az élőhely fenntartásában nagy szerepe van az itt legelő bivalygulyának.

Számos közönséges faj mellett nem kevés ritka, fokozottan védett élőlénnyel ismerkedhetünk meg. Két megfigyelőtorony és bemutatótáblák segítik a természetjáró felfedezőútját. A húsz tablón több mint 100 faj szerepel, rövid ismertetővel.

A kiadványunkban bemutatott fajok ízelítőül szolgálnak a tanösvény mentén látható természeti értékekből. Hogy mely fajokkal fogunk valójában találkozni, függ a látogatás időpontjától, de minden évszakban tartogat látnivalókat a környék.

A természetvédelmi területeken (Hortobágy, Fertő-Hanság) a vizes élőhelyek kezelésében egyre nagyobb szerepet kap a bivaly (Bubalus ’bubalis’). Hazánkban elsősorban igavonásra használták rendkívüli ereje miatt. Innen származtatható szókincsünk „bivalyerős” kifejezése.

Fattyú szerkő (Chlydonias hybridus):
telepesen költő madár, fészkét a víz felszínén úszó hínár növényzetére építi. Fészkelőhelyként kedveli a természetes mocskarakat, de halastói környezetben is megtelepszik.
Piroslábú cankó
Vizes élőhelyeink mentén, így az andaházi-élőhelyrekonstrukció területén rendszeresen fészkel a piroslábú cankó (Tringa totanus). Tavasszal gyakran hallatja messze hangzó, dupla füttyszerű hangját.
Böjti réce
Már korán, március elején megjelennek az első, telelőterületekről visszatérő böjti récék (Anas querquedula). A többi récéhez hasonlóan, a fészkelési időszak elmúltával a szép mintázatú gácsérok a tojóhoz hasonló, egyszerű tollazatba vedlenek.

Kék vércse (Falco vespertinus)
Nem épít fészket, tojásait elsősorban vetési varjak fészkeibe rakja. A varjútelepek eltűnése, táplálkozó területeinek beszűkülése veszélyezteti a költőállományt. A Bihari-síkon 70-80 pár költ, vonulás idején Sáp határában 2005 szeptemberében 890 madarat számoltak.

Bíbic
A nyitottabb, sekély vizek közelében, vagy nedves gyepeken, kopár foltokon költ a bíbic (Vanellus vanellus). A mezőgazdaság intenzívebbé válásával és a legelő állatállomány csökkenésével egyre kevesebb megfelelő költőhelyet talál. Ezért fontos, hogy maradék élőhelyeit megőrizzük.

Vadgerle
Facsoportok, bokrosok, fás legelők fészkelője a vadgerle (Streptopelia turtur). Augusztusban, vonulás idején nagy csapatokba verődnek.

E-mail: biharisik@freemail.hu
Honlap: www.hnp.hu


Kirándulás a Tanösvényen

 

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu