ÖSSZEFOGLALÓ - Földes Nagyközség településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
A településkép védelméről szóló 2016. évi 74. LXXIV. törvény valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8. ) korm.rendelet (továbbiakban korm. rendelet) előírásaival való összhang megteremtése érdekében Földes Nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendeletével módosította Földes Nagyközség településképnek védelméről szóló 17/2017. (XII.01.) önkormányzati rendeletét.
Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet! - Ügyfélfogadások 2019. július hónapban...
Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság Hajdú-Bihar megyei ügyfélszolgálatához, ha neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása, vallási, vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!
FELHÍVÁS - A KÖZTERÜLETRE ÜLTETETT FÁK GALLYÁZÁSÁRA
A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kérésének, illetve a közterületek rendben tartása érdekében kérem, hogy az ingatlanaik előtti közterületre ültetett fák, cserjék gondozását, gallyazását elvégezni szíveskedjenek a közterületen való zavartalan közlekedés biztosítása érdekében.
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu