Tájékoztató Földes Nagyközség településrendezési tervének részleges módosításáról
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI.8.) Kormányrendelet 29/A.§-nak megfelelően, ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Földes Nagyközség Önkormányzat a belterületi Fő út – Karácsony Sándor tér – Újfalui út – Új utca – Piac utca – Mozi utca által határolt tömböt érintően, a 994 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozást kívánja megváltoztatni. A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának célja, hogy a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola emeletráépítéssel történő bővítésének a jogi lehetősége adott legyen, ezáltal a tervezett fejlesztés megvalósulhasson.
Értesítés a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezete szervezésében tartandó alapképzésről és továbbképzésekről.
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezete alapképzést és továbbképzéseket szervez. A képzések részleteiről a mellékletben csatolt hirdetmény ad tájékoztatást.
Dokumentumok a Településkép védelméről
A Földes Nagyközség Önkormányzata a település jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében a következő határozatot és rendeletet hozta.
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu